Stowarzyszenie "Złote Klucze Concierge Polska"                        


Misja Stowarzyszenia „Złote Klucze Concierge Polska”:

W jaki sposób Concierge zdolny jest realizować tyle życzeń? Odpowiedzi jest kilka: każdy z nas posiada doświadczenie, każdy ma swoją „biblię” – książkę zawierającą kontakty i informacje. Od początku istnienia naszej profesji przyjęło się, iż Concierge nawet konkurujących hoteli współpracują ze sobą. Działamy w jednej okolicy napotykamy na podobne problemy i pomagamy sobie w ich rozwiązywaniu. Wymieniamy między sobą informacje, dzielimy się doświadczeniami. Współpraca z kolegami w innych miastach i krajach dodatkowo podnosi komfort naszych gości. Dzięki niej potrafimy organizować rzeczy niezwykłe na odległość. Idea współpracy i tworzenia wspólnej sieci kontaktów legła u podstaw założenia naszego Stowarzyszenia „Złote Klucze Concierge Polska”.


Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia zapadła 19 marca 2008 roku podczas spotkania, w którym wzięło udział 20 Concierge z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Inspiracją było życie. Po pierwsze – nasze środowisko w naturalny sposób dążyło do integracji. Po drugie – mobilizował nas przykład istniejącej międzynarodowej organizacji Concierge: Union Internationale des Concierges d’Hotels, Les Clefs d’Or. Odznaki członkowskie Les Clefs d’Or, skrzyżowane złote klucze, są noszone z dumą przez Concierge w 40 krajach. Symbolizują pasję, poświęcenie i gwarantują najwyższy poziom obsługi. Prestiż tej odznaki doceniają hotele i przede wszystkim goście. Niezwykle trudno jest ją uzyskać. Kandydaci muszą legitymować się wiekiem minimum 21 lat, co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy Concierge oraz co najmniej pięcioletnim stażem pracy w lobby hotelowym; w bezpośrednim kontakcie z gośćmi. Kandydat musi przedstawić najlepsze referencje od minimum dwóch członków stowarzyszenia, którzy w ten sposób za niego poręczają.


Ponieważ w Polsce Stowarzyszenie Les Clefs d'Or nie było obecne, postawiliśmy sobie za cel – utworzenie jego polskiej sekcji. Po kilkuletnim okresie przygotowawczym i po wypełnieniu statutowych wymagań udało nam się to. Inne cele naszego Stowarzyszenia, które umieściliśmy w naszym Statucie, to: 
- integracja środowiska Concierge najlepszych polskich hoteli,
- wspieranie współpracy, wymiany informacji i doświadczeń pośród Concierge w kraju i za granicą,
- promocja najwyższych standardów obsługi i etyki zawodowej pośród Concierge,
- podniesienie rangi zawodu Concierge i kształtowanie wizerunku tej profesji, 
- wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój przemysłu hotelarskiego i turystycznego.


KRS, XIII Wydział Gospodarczy, nr: 0000309631. Regon: 141504702,
NIP: 951-226-63-78 Bank Pekao S.A.: 20124010401111001019803235
Tel: +48-22-657-82-89, Mob: +48-501-091-644
E-mail: h3378-cr@sofitel.com
                                                                                        Web: http://zloteklucze.pl                                           Admin: michal.j.sz@gmail.com